artikel

‘Europese limiet voor 3-MCPD-esters nodig’

Algemeen

‘Europese limiet voor 3-MCPD-esters nodig’

De procescontaminanten glycidol-esters en 2- en 3-MCPD-esters zijn stoffen die pas relatief kort geleden zijn gedetecteerd en als schadelijk beoordeeld. De European Food Safety Authority (EFSA) trok aan de bel en schreef er meerdere rapporten over. Dit artikel is verschenen in VMT 12 van 19 oktober 2018.

Als industrie zijn we gelijk aan de slag gegaan om het proces van vorming van deze contaminanten te achterhalen, de exacte hoeveelheden op valide wijze te meten en de vorming van de contaminanten te voorkomen of manieren te vinden om ze achteraf te verwijderen.

In januari van dit jaar verscheen een EFSA-rapport over 3-MCPD waarin de TDI, de tolereerbare dagelijkse inname, verhoogd werd (naar 2,0 μg per kg lichaamsgewicht) en werd geconcludeerd dat de inname van 3-MCPD-esters via het voedsel als veilig wordt beschouwd voor de meeste consumenten. Voor jonge kinderen met een hoge consumptie wordt de veilige norm lichtelijk overschreden.

Pesticiden

Voor de Nederlandse oliën- en vettenindustrie is het een topprioriteit dat de veiligheid en gezondheid van de voeding, en niet in het minst de voeding voor kinderen, gegarandeerd is.

De industrie doet er dan ook alles aan om deze en andere contaminanten zo veel mogelijk te voorkomen of te verwijderen. Dat is ook de reden waarom oliën en vetten worden geraffineerd: om contaminanten zoals pesticiden te verwijderen. Echter, de procescontaminanten glycidol-esters en 3-MCPD-esters ontstaan juist bij verhitting tot hoge temperaturen wat tijdens de raffinage gebeurt.

Hoger energieverbruik

Het verminderen van 3-MCPD-esters in oliën en vetten kan via diverse procesaanpassingen, maar die hebben echter allemaal ook weer nadelen.

Soms heeft zo’n procesaanpassing tot gevolg dat andere contaminanten minder goed te verwijderen zijn, bijvoorbeeld de pesticiden die immers tijdens hetzelfde proces moeten worden verwijderd. Bij sommige procesaanpassingen is het milieu niet gebaat vanwege het grotere energieverbruik of waterverbruik.

Ten slotte leiden sommige aanpassingen tot sterke verhogingen van de kosten en daarmee tot een hogere consumentenprijs. Daarom moet zorgvuldig worden gekeken naar de beste opties. Opties die voor het hele marktvolume beschikbaar zijn en die niet beperkt blijven tot een deel van het marktvolume.

Mede om die reden pleit MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten, voor een wettelijke limiet in Europees verband zodat voor de gehele markt duidelijkheid ontstaat.

Themadag

Begin van dit jaar organiseerde MVO namens de Nederlandse oliën- en vettenindustrie een themamiddag rond het verminderen van 3-MCPD-esters in oliën en vetten. Doel was geïnteresseerden informeren over de laatste stand van zaken en het beantwoorden van eventuele vragen.

Aan het eind van de dag concludeerden de aanwezigen dat de MVO-bedrijven er alles aan doen om het ontstaan en de toename van 3-MCPD-esters tegen te gaan.

Meer lezen? In VMT 12 was ook te lezen hoe er wordt onderzocht of glycidol, 2- en 3-MCPD gereduceerd kunnen worden. 

Auteur: Nicole Vervaet van MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten. MVO is kennispartner van VMT.

Reageer op dit artikel