artikel

Investeren in jonge QA’ers lonend voor bedrijven

Algemeen

Investeren in jonge QA’ers lonend voor bedrijven

Uit de laatste enquête van NNK, het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement, en het vakblad VMT blijkt dat QA-managers aanlopen tegen de kwaliteit en kwantiteit van hun team. Dit artikel is verschenen in VMT 8 van 22 juni 2018.

Vooralsnog heeft dit nog niet geleid tot wervende campagnes onder scholieren en studenten om hen te ver leiden tot de studie Levensmiddelentechnologie en de keuze voor voedselveiligheid en kwaliteit. Ook zijn er nog geen grote verschuivingen zichtbaar in de salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden.

In functiewaarderingssystemen wordt blijkbaar meer waarde gehecht aan economische risico’s dan aan risico’s op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit en daaraan gekoppelde reputatieschade. Daarnaast ben ik nog geen traineeprogramma tegengekomen dat gericht is op kwaliteitsmedewerkers. Je zou denken dat de schaarste en de potentiële risico’s van een onderbezette kwaliteitsafdeling bedrijven zou aanzetten om juist op die manier jonge mensen aan zich te binden.

Tijdelijk en duurder personeel

Helaas is niets minder waar. Via bureaus huren levensmiddelenbedrijven tijdelijk personeel in voor veel meer geld dan ze kwijt zouden zijn aan hogere salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze tijdelijke krachten kosten tijd – en dus geld – om ingewerkt te worden en vertrekken vervolgens weer met de opgedane kennis. De bureaus lukt het dus wel om jonge mensen binnen te halen en aan zich te binden. Levensmiddelenbedrijven komen zo in een vicieuze cirkel terecht. Ze krijgen geen jonge mensen binnen en huren – duurdere – krachten in. Dit gaat van hun budget af. Daardoor kunnen ze weer minder geld spenderen aan opleidingen voor hun team. En daardoor vertrekken die medewerkers.

Actiepunten

Dus levensmiddelenbedrijven, welke wake-upcall hebben jullie nodig om het tij te keren? Een aantal actiepunten:

• Leer van de bureaus die wel personeel aan zich weten te binden.

• Ga met de hr-afdeling aan de bak om een traineeprogramma op te zetten.

• Zorg voor goede salariëring en secundaire arbeidvoorwaarden.

• Maak budget vrij voor opleiding, zowel vakinhoudelijk als gericht op vaardigheden.

• Doe aan loopbaanbegeleiding en doorgroeimogelijkheden.

• Zorg voor leuke, uitdagende stage-opdrachten.

• Ga voorlichting geven op middelbare scholen.

Uiteindelijk kan dit bij bedrijven alleen maar leiden tot een betere kwaliteit. Dat loont altijd.

Reageer op dit artikel