artikel

Hoe kun je kunststof kratten 100 procent recyclen?

Algemeen

Hoe kun je kunststof kratten 100 procent recyclen?

Inzamelen van materialen voor recycling is inmiddels behoorlijk ingeburgerd, maar het kan nog een stap verder: de kringloop 100 procent sluiten. Grond- en hulpstoffen worden daarbij steeds hergebruikt: cradle to cradle. Morssinkhof Plastics wil een product volledig C2C produceren, Bilfinger Tebodin helpt het bedrijf daarbij. “Een stuk vlees of een beetje cola is niet erg, dat wassen we er wel uit.” Dit artikel is verschenen in VMT 4 van 30 maart 2018.

De gedachte om cradle to cradle te werken en producten daarvoor te laten certificeren, ontstond bij Morssinkhof als een volgende stap in de bedrijfsvoering. De Morssinkhof Rymoplast-groep is van huis uit een groep kunststofrecyclingbedrijven. Het bedrijf maakt van kunststof uitval- en afvalstromen herwonnen grondstoffen voor de Europese markt. De C2C-certificering richt zich op de recycling van kratten voor voedselcontactverpakking. Deze certificering is voor Morssinkhof Plastics het eerste C2C-certificaat. Het is daarmee ook het eerste certificaat ter wereld voor het materiaal waarvan de kratten gemaakt worden: mothylene food grade. Dit kunststof maalgoed (high density polyethyleen) is geschikt voor voedselcontactverpakkingen.

Maalgoed als grondstof

Pas als de kratten defect zijn of aan het einde van de levenscyclus, worden ze vermalen en wordt het maalgoed gewassen. Na deze recyclingstappen wordt het geproduceerde maalgoed verkocht om als grondstof ingezet te worden voor de productie van nieuwe kratten. Die worden bij supermarkten weer gebruikt als voedselcontactverpakking. Bij dit soort verpakkingen is het essentieel dat er geen stoffen vanuit het kunststof naar voedingsmiddelen kunnen migreren. Voordat een herwonnen grondstof ingezet kan worden voor voedselcontactmaterialen, moet aangetoond worden dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid. Een internationale wetgeving schrijft voor aan welke strenge voorschriften voldaan moet worden. Met het C2C-certificaat toont Morssinkhof Plastics aan dat 100 procent hergebruik van grondstoffen mogelijk is, zelfs bij voedselcontactverpakkingen. Het recyclingproces van dit bedrijf is door de European Food Safety Authority (EFSA) officieel goedgekeurd.

Aanpak

Het certificeringsproces begon met een quickscan door Bilfinger Tebodin, dat optreedt als assessor. Daar zijn elf mensen getraind door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Diepgaande kennis van processen in sectoren is daarbij een belangrijke vereiste. Bilfinger Tebodin is geaccrediteerd om bedrijven te begeleiden bij het opstellen van het dossier voor verkrijging van een certificaat. Uit de quickscan volgde advies over de ambities, de te nemen stappen en de te maken keuzes. Op dit moment heeft Morssinkhof de informatie voor het opstellen van een aanvraag zo goed als beschikbaar. Het klinkt eenvoudig, maar het is een ingrijpend proces. Alle toeleveranciers in de keten moeten verklaren dat er geen grondstoffen van de verboden lijst worden toe gevoegd of aanwezig zijn. Ook moet tot op 100 ppm-niveau bekend zijn welke materialen in een product zitten. Morssinkhof heeft zijn processen niet hoeven aanpassen voor deze certificering. Voor volgende certificeringen worden mogelijke verbeterstappen overwogen.

Kennis als belangrijkste uitdaging

Bij C2C gaat het om 100 procent hergebruik van alle bestaande materialen in een product. Hoe ver een bedrijf is gevorderd naar 100 procent hergebruik, wordt aangetoond door een certificering. Het certificaat geeft een onafhankelijk oordeel over de mate van het circulair zijn van een product. De belangrijkste uitdaging in het hele traject naar het certificaat is het vergaren van kennis uit de hele supplychain over het hele productieproces, over alle ingrediënten, toevoegingen en bewerkingen. Alleen dan is het mogelijk om de hele keten en productie zodanig in te richten dat die voldoet aan de vereisten voor een C2C-certificaat. Beoordeeld wordt wat de effecten zijn op water, bodem en mensen bij de wijze van voorgestelde toepassing. De ABCX-rating die daar uitkomt, geeft aan of het proces geschikt is (A), of er nog kleine aanpassingen nodig zijn (B), grotere aanpassingen (C) of dat er nog heel veel moet gebeuren (X).

Besparingen

Door de C2C-certificering laat Morssinkhof zien dat duurzaam hergebruik en daarmee het sluiten van de kringloop in zijn dna zit. Van oudsher verwerkt het bedrijf verschillende kunststofsoorten, daar waar andere leveranciers zich gespecialiseerd hebben, bijvoorbeeld alleen PET-flessen. De verwachting is dat de vraag van klanten naar duurzame verpakkingen in de toekomst toeneemt, nu herkomst van producten steeds meer in de belangstelling staat. Werken met gesloten kringlopen levert ook besparingen op. Bij de certificering wordt namelijk ook gekeken naar energiegebruik en bijvoorbeeld waswaterrecycling.

 

Vijf niveaus van C2C-productcertificering

 Basic  bezig met inventarisatie, hoe sta je ervoor? Maximaal twee jaar.
 Brons  

strategie om tot C2C te komen, eerste materialenassessments.

 Silver  

uitvoeren van de strategie om herbruikbaarheid, hernieuwbare energie, sluiten van de waterkringloop en een positieve sociale impact in de keten te realiseren.

 Goud  

100 procent materialenassessment waarbij alle materialen geoptimaliseerd

zijn en continue verbetering op de strategie.

 Platinum  

100 procent, alles is recyclebaar, 100 procent hernieuwbare energie,

100 procent sluiten van waterkringloop, alles wordt zonder verlies hergebruikt.

 

 

 

Reageer op dit artikel