artikel

Manifest toont ambitie en toekomst VMT

Algemeen

Manifest toont ambitie en toekomst VMT

VMT sprak het afgelopen jaar met tientallen lezers en experts uit de voedingsindustrie. Dit om te leren hoe het merk nog beter kan aansluiten bij de behoeftes van de lezers. De eerste veranderingen worden de komende maanden zichtbaar. VMT neemt met het onderstaande manifest de lezers graag mee in dit proces. Dit artikel komt uit de printuitgave van VMT 16.

“De voedingsmiddelenindustrie wordt inhoudelijk voorwaarts gedreven door voedingsdeskundigen en -wetenschappers, kwaliteitsmanagers en productontwikkelaars. Zij zorgen ervoor dat er steeds betere, veilige en geavanceerdere voedingsoplossingen komen die iedereen beter, duurzaam, makkelijk, lekkerder of gezonder laten eten. Ze zijn voor VMT de absolute spil van de voedingsmiddelenindustrie. VMT maakt al sinds 1906 inhoud die deze professionals en experts helpt met hun vak. Deze inhoud biedt VMT via zijn bladen, websites, nieuwsbrieven, events en boeken. Het team is trots dat het een bijdrage mag leveren aan deze belangrijke sector waar iedereen wat aan heeft. Het afgelopen jaar heeft het hele team van VMT – van redactie tot sales – een herijking gedaan om na te gaan hoe het de professionals in de voedingsmiddelenindustrie nog beter kan bedienen. Het team heeft met tientallen lezers gesproken en een reeks van experts uit de voedingsindustrie om het VMT-merk nog beter te laten aansluiten bij de behoeftes van de lezer. Maar ook om een visie te ontwikkelen over wat de voedingsmiddelensector nodig heeft voor de komende jaren en welke rol VMT hierin wil spelen.

Het team van VMT heeft uit de vele gesprekken geconcludeerd dat:

  1. We onze lezers op een inhoudelijke en functionele manier mogen blijven aanspreken – we spreken met echte professionals.
  2. We goed en accuraat moeten inspelen op de actualiteit – altijd on top of things.
  3. We onze inhoud op een prikkelende manier moeten aanbieden – er is vandaag de dag veel mogelijk met alle nieuwe technieken.
  4. We zoveel mogelijk verschillende perspectieven moeten laten horen op de relevante onderwerpen – zoals het een onafhankelijk medium betaamt, door zoveel mogelijk verschillende ervaringsdeskundigen aan het woord te laten.
  5. We moeten inspireren met trends van de toekomst, trends die ertoe doen – welke trends leven in Nederland en de rest van de wereld en leiden tot de innovaties van de toekomst?
  6. De infomatie praktisch en toepasbaar moet zijn – wat kan de lezer met deze inhoud?
  7. We de mogelijkheid geven om de inhoud die relevant is voor de lezer te verdiepen of te verbreden – van samenvattingen tot diepe achtergronden, net wat de lezer wil.
  8. We de inhoud op een simpele en nietomslachtige manier aanbieden – intuïtieve en logische interface zonder obstakels of wachtwoorden of moeilijke navigatie, en met mogelijkheden om te delen of op te slaan.

VMT heeft de ambitie al het bovenstaande beter te gaan doen.

Het team heeft de overtuiging dat dit het merk VMT nog relevanter en waardevoller maakt voor professionals in de voedingsmiddelenindustrie. Dit zal vooral leiden tot verbetering van het merk.

Maar er is meer.

Ook inhoudelijk gaat VMT nieuwe zaken oppakken. Naast de bestaande inhoud van het vak, dat natuurlijk van cruciaal belang blijft, wordt het succes van professionals en afdelingen in toenemende mate mede bepaald door de mate van verbinding zowel binnen bedrijven als binnen de keten tot en met de consument.

Met verbinding wordt bedoeld:

• In het team – samengesmolten teams van Productontwikkeling, Kwaliteit, Productie, Sales en Marketing, bij voedingsmiddelenbedrijven, met een diep onderling vertrouwen en begrip presteren veel beter. Hoe creëer je dergelijke teams?

• Met de organisatie – in de toekomst is Kwaliteit/QA een integraal onderdeel van de hele organisatie tot aan het managementteam en de directie toe. Hoe transformeer je van een eiland naar de spil van de organisatie?

• Met collega’s in de markt, leveranciers of andere spelers in de keten – er zijn andere bedrijven in de branche met dezelfde maar niet-concurrerende uitdagingen en vragen. Hoe kun je samenwerken om zo samen te groeien?

• Met de consument – het consumentenvertrouwen is laag. Door een proactieve, interactieve en transparante instelling, ondersteund vanuit de QA en R&D afdelingen, kan dit vertrouwen worden verbeterd. Hoe pak je dat aan? VMT is ervan overtuigd dat de sector vooral kan bloeien als de verbinding groeit in de teams, in de organisatie, met de consument en met anderen in de branche. VMT wil daarbij de sector ondersteunen.

Wat lezers van VMT kunnen verwachten de komende maanden is een sterke verbetering van de vorm zoals beschreven in de eerste acht punten. Daarnaast gaat VMT meer informatie en mogelijkheden bieden om de relaties binnen teams, tussen organisaties, binnen de sector en met consumenten te kunnen verbeteren om zo nog effectiever en impactvoller te werken.”

Dit artikel verscheen in de printuitgave van VMT 16 binnen het thema Nieuws en Achtergrond.

Reageer op dit artikel