artikel

Vion volgt elk stukje vlees

Algemeen

Vion volgt elk stukje vlees

Sinds enkele jaren gooit Vion het over een heel andere boeg: het bedrijf heeft transparantie bijna tot kunst verheven. Met onder meer een online filmpje over het slachtproces van runderen en varkens laat de vleesverwerker zien dat hij niets te verbergen heeft. Minder in het oog springend is de switch van massabalans naar productbalans. Een kijkje achter de schermen. Dit artikel komt uit de printuitgave van VMT 10.

Het nieuwe hoofdkantoor van Vion Food Group in Boxtel oogt ruim, open en licht door het vele glas en het wit-grijze interieur. Op een zonnige dag kan het zonlicht gemakkelijk via het glazen dak de ontvangstruimte binnenvallen. Vions hoofdzetel, geopend in 2015, ademt in alles de nieuwe weg die het vleesbedrijf in 2014 insloeg: die van meer openheid en transparantie. Integriteit werd het speerpunt. Het leverde input aan de retail bij de ontwikkeling van de CBL Chain of Custodystandaard. Vion begon met de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur om de product- en proces- integriteit aantoonbaar te maken. Ook medewerkers werden hiervoor getraind. Zo is er bij elke Vion locatie in Nederland een product integrity officer aangesteld.

Van massa- naar productbalans

De nieuwe werkwijze maakte dat het systeem van massabalans niet meer volstond. Bij massabalans moet de hoeveelheid die ren die binnenkomt overeenkomen met de kilo’s vlees die de slachterij weer verlaten. Dat systeem werd vervangen door de productbalans. “We wilden op een fijnmaziger manier gaan monitoren”, legt group-QAmanager Hugo Pol uit. Dat betekent dat alle kilo’s vlees van specifieke karkasdelen met elkaar overeen moeten komen. Pol: “Op basis van normgewichten weten we exact hoeveel specifieke onderdelen uit een hoofddeel gesneden kunnen worden.” Uit bijvoorbeeld de schouder, het middel en de ham snijden de Vionmedewerkers weer specifieke delen zoals schnitzels, varkenshaasjes, filetlapjes en speklappen. “Uit een varken halen de medewerkers bijvoorbeeld twee haasjes. Stel dat er 1.000 varkens zijn, dan moet het aantal uitkomen op ongeveer 1.900 haasjes. Dat is de norm. In theorie zouden het er 2.000 moeten zijn, maar er vallen er altijd een paar af tijdens het productieproces.”

Afwijkingen

Maar wat als er bijvoorbeeld maar 1.700 varkenshaasje zijn? “Dat betekent dat een deel niet is aangekomen en dus is afgewaardeerd. Maar als het er meer zijn dan 1.900, gaan alle alarmbellen af. Als het dan bijvoorbeeld gaat om biologische haasjes, zou dat kunnen betekenen dat er ook een deel niet-biologische grondstof gebruikt is. Dan blokkeren we meteen de productie en zoeken we uit wat er is gebeurd.” De normgewichten waarmee Vion werkt, worden minimaal één keer per jaar geverifieerd. Een varken is immers een natuurproduct, zegt Pol. Sinds de productbalans ruim twee jaar geleden is ingevoerd, is de kwaliteitsmanager geen gevallen van voedselfraude tegengekomen. “Die komen niet voor, want iedereen weet dat alles wordt gecontroleerd.” De productbalans kwam tot stand door de vraag uit de markt. Al onze ketenpartners willen eerlijke producten, geeft Pol aan. Als er iemand is die met vlees fraudeert, heeft dat een negatief effect op het imago. Daar hebben we allemaal last van, benadrukt hij. “We tonen nu dagelijks aan dat we in control zijn, dat de productbalans klopt en dat er ook echt op de verpakking staat wat erin zit.”

Integriteit

De laatste jaren is het zwaartepunt van de meeste audits verschoven van voedselveiligheid naar integriteit, signaleert de kwaliteitsmanager. “Het was dus van belang om zeker in die beginfase de data van de productbalans bij elkaar te zetten. Nu dit alles goed is geregeld, is de rest routine.” In het logistieke proces zijn extra meetpunten ingebouwd die alle producten uit de veredeling identificeren en de hoeveelheid kunnen meten. Via dit automatische systeem worden de ingekomen hoeveelheden vergeleken met de uitgaande. Daarna volgt de doorberekening. In eerste instantie was er onder de medewerkers weinig enthousiasme om de extra inspanningen te verrichten die horen bij de overstap van massa- naar productbalans Maar Vion wilde de productbalans graag implementeren om het vertrouwen van de retail en de consument in het vlees te behouden. Hiervoor voert een externe certificerende instantie jaarlijks een extra aangekondigde en onaangekondigde integriteitsaudit uit bij elke Vionlocatie in Nederland. Daarvan zijn er tien. Ook in Duitsland is Vion begonnen met de implementatie van de productbalans. De eerste twee locaties zijn al gecertificeerd.

Trots op bedrijf

“We hebben nu geïnvesteerd in ict en onze medewerkers verrichten extra inspanningen voor een betrouwbare productbalans. Tegelijkertijd zijn er minder faalkosten. Bovendien zijn onze mensen trots op ons bedrijf. Tijdens audits en bezoeken geven zij graag uitleg aan onze afnemers en auditoren.” Voedselveiligheid, transparantie, dierenwelzijn en productintegriteit liggen in elkaars verlengde. Om deze zaken gaat het in de markt, vertelt Pol. “We leveren onze producten aan supermarkten en aan producenten van A-merken. Alles moet dus kloppen. Consumenten vinden de integriteit van vlees erg belangrijk. Daarom moet het in orde zijn.”

Reageer op dit artikel