artikel

Hoe de schade te beperken bij recalls?

Algemeen

Het aantal recalls van levensmiddelen blijft stijgen. Complexere ketens en strengere regelgeving en eisen zijn daarvan mede de oorzaak. Voor voedingsmiddelenproducenten is het belangrijk goed voorbereid te zijn op een eventuele recall.

In Europa steeg het aantal recalls en meldingen van levensmiddelen in het vierde kwartaal van 2016 met 12 procent tot 782, meldt het onderzoek Global Claims Review 2017 van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Ook in Nederland is er sprake van een toename. De publicaties van terughaalacties, veiligheids- en allergiewaarschuwingen stegen vorig jaar met 40 procent in vergelijking met het jaar ervoor, constateerde Productwaarschuwing.nl. De precieze oorzaak daarvan is moeilijk vast te stellen. Feit is dat een recall erg vervelend is en complex kan zijn. Daarnaast is het voor veel bedrijven een kostbare aangelegenheid. Er zijn kosten gemoeid met bijvoorbeeld onderzoek en tracering van mogelijk onveilige producten, het terughalen van de producten, communicatie met de diverse autoriteiten, afnemers, leveranciers en experts. Dit dus nog naast de gemiste omzet en schadeclaims.

Verzekering

De verzekeringsbranche springt erop in door productaansprakelijkheids- en recallverzekeringen aan te bieden. Uit het AGCS onderzoek is immers ge bleken dat gebrekkige producten/werken – defective product/work – de belangrijkste oorzaak zijn van aansprakelijkheidsnadeel voor ondernemingen wereldwijd (de AGCScijfers over claims hebben overigens niet alleen betrekking op levensmiddelen). Maar liefst 40 procent van de waarde van alle totale aansprakelijkheidsclaims in Europa is daarop gebaseerd. Dat concludeert AGCS op basis van een analyse van meer dan 100.000 verzekeringsclaims in meer dan 100 landen in de periode van 2011-2016.

Grotere claims

Volgens AGCS zijn productaansprakelijkheids- en recallclaims in de loop der tijd groter geworden en is het uitdagender geworden om die te regelen. De oorzaak: productie- en leveringsketens worden complexer en internationaler, en grote aantallen producten en leveranciers concentreren zich op een kleiner aantal grotere onder nemingen. Een algemene klacht in de branche is echter dat productaansprakelijkheids- en recallverzekeringen kostbaar zijn en dat de dekking te beperkt is. Veel is immers van dekking uitgesloten. Naast verzekeringen zijn er ook diverse andere manieren om eventuele schade te beperken. En hoe zit het eigenlijk met geleden schade? Kun je schade, inclusief gemaakte kosten, verhalen op bijvoorbeeld een leverancier, retailer of zelfs de toezichthouder? Bijvoorbeeld wanneer een recall achteraf gezien helemaal niet noodzakelijk blijkt?

Voorkomen beter dan genezen

De ervaring leert dat veel bedrijven onvoldoende zijn voorbereid op een recall. Als er zich een incident voordoet, moet er vaak snel worden gehandeld. Dat snelle handelen leidt ertoe dat er soms onhandige beslissingen worden genomen. Dat leidt tot meer schade, die voorkomen had kunnen worden. Maar hoe richt je nu je organisatie het beste in, zodat je goed voorbereid bent op een crisis of recall? En wie moet wat en wanneer doen? Waar liggen jouw verplichtingen? En waar eindigt jouw verantwoordelijkheid? Hoe gaan andere partijen eigenlijk om met recalls? Bijvoor beeld retailers en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wat zijn hun ervaringen en tips? Dat alles is reden om eens stil te staan bij recalls.

De vragen in dit artikel worden beantwoord tijdens de parallelsessie die AKD advocaten organiseert in samenwerking met VMT op het Food Law Event op 20 juni. Naast Barbara Mutsaers, advocaat bij AKD en auteur van dit artikel, spreken Jeroen Meijer van Control Risks, Johan Hulleman van Jumbo Supermarkten en Sally Hoffer van de NVWA over recalls. Meer over dit onderwerp hoort u op het Food Law Event op 20 juni in het Miele Expericence Center in Vianen. Aanmelden kan nog! Het programma van het event bekijkt u hier. Aanmelden kan via deze link.

Auteur: Barbara Mutsaers, AKD Advocaten. AKD is kennispartner van VMT.

Foto's

Reageer op dit artikel