artikel

Drie redenen waarom intern traceren belangrijk is

Algemeen

Drie redenen waarom intern traceren belangrijk is

De traceerbaarheid van levensmiddelen en het toezicht daarop is in Nederland niet op orde. Dat heeft de Europese Commissie geconstateerd. Daarom versterkt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit haar toezicht. Wettelijk blijken bedrijven niet verplicht om via interne systemen de binnenkomende en uitgaande productstromen aan elkaar te koppelen. Bij een recall lopen fabrikanten dan grote ricico’s dat zij al hun producten van de markt moeten halen.

De Directorate on Health and Food Audits and Analysis, voorheen Food and Veterinairy Office (FVO) in Dublin, velde in zijn inspectierapport in 2015 een hard oordeel over de staat van de traceerbaarheid van levensmiddelen in Nederland en het toezicht daarop. De uitkomsten daarvan leidden tot een discussie met het bedrijfsleven over de vraag in hoeverre een intern traceerbaarheidssysteem verplicht kan worden gesteld. Wettelijk zijn de mogelijkheden daarvoor beperkt. Het EC-rapport geeft aan dat er qua traceerbaarheid verbeteringen nodig zijn. Zelf gaat de NVWA haar toezicht intensiveren. Ze hoopt dat ook het bedrijfsleven de traceerbaarheid in de totale keten, dus ook intern, gaat verbeteren. Behalve dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor die traceerbaarheid, zijn er volgens de NVWA drie goede redenen om dit beter te gaan regelen.

1.   Gerichte terughaalacties

Als er sprake is van een terughaalactie waarbij een bedrijf de in komende en uitgaande stromen niet aan elkaar kan koppelen, vraagt de NVWA of eist ze zelfs van het bedrijf om ongeacht de productiecode alle producten van de markt te halen. Zonder interne traceerbaarheid kan de omvang immers niet worden bepaald. Dat dwingt de NVWA om het zekere voor het onzekere te nemen. Het toezicht van de autoriteit kan zich in dat geval niet beperken tot een individuele batch, een enkele leverancier of afnemer. Dit kan leiden tot zeer omvangrijke terughaalacties. Het bedrijf is daar dan helemaal zelf voor verantwoordelijk. Hoe gedetailleerder een bedrijf de interne traceerbaarheid inricht, des te nauwkeuriger kunnen het bedrijf en de NVWA bepalen welke batch in welk product is verwerkt en zo de terughaalactie in omvang beperken.

2. Consumentenvertrouwen

Incidenten zijn schadelijk voor het consumentenvertrouwen. Een intern traceersysteem leidt ertoe dat een terughaalactie minder tijd in beslag neemt en duidelijk afgebakend kan worden. Daardoor kan onnodige maatschappelijke onrust worden voorkomen.

3. Reputatie bedrijf en sector

Incidenten zijn niet alleen schadelijk voor het consumentenvertrouwen, maar ook voor het imago van de voedingssector. Maatschappelijke onrust leidt tot grote economische schade en reputatieschade voor Nederland als handelspartner. Verandering komt pas echt tot stand wanneer alle bedrijven daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid nemen en de voedselketen transparant maken. Het bedrijfsleven is aan zet.

Reageer op dit artikel