artikel

Vergelijken op lange termijn

Algemeen

Vergelijken op lange termijn

De voedingsmiddelenindustrie kan geld besparen door bij beslissingen over investeringen de kosten van verschillende alternatieven tijdens de levenscyclus in beeld te brengen. De kosten voor onder meer onderhoud, energie, productiestilstand zijn vaak vele malen hoger dan de aanvankelijke investering. Een levenscyclusanalyse kan helpen bij de beoordeling.

Download pdf

Reageer op dit artikel