artikel

Media getoetst

Algemeen

Media getoetst

Bij bepaling van de aan- of afwezigheid van micro-organismen kunnen analisten gebruikmaken van een groot aantal media. In de onlangs verschenen ISO 11133 worden de eisen beschreven waaraan media moeten voldoen en hoe dat gecontroleerd kan worden. Enkele praktijktesten wijzen uit dat er grote verschillen zijn in houdbaarheid van media van diverse aanbieders, vooral bij selectieve media.

Download pdf

Reageer op dit artikel