artikel

Hygiënischer produceren

Algemeen

Hygiënischer produceren

Besmettingen met micro-organismen die bederf veroorzaken, beperken de houdbaarheid van verduurzaamde levensmiddelen. De productie-omgeving kan bron van besmetting zijn, evenals ingrediënten en procesapparatuur in de productieruimte. Hoe houden voedingsmiddelenbedrijven de microben buiten?

Download pdf

Reageer op dit artikel