artikel

Column: Flexibilisering in het lab

Algemeen

Column: Flexibilisering in het lab

In het kloeke boek Microbiologie van Voedingsmiddelen, waarvan deze zomer de vijfde druk verscheen, is in hoofdstuk 1.1.4 op pagina 24 een paragraaf gewijd aan personeel in laboratoria. Welgeteld elf regels op een totaal van ruim 25.000 regels, oftewel 0,044 procent. Daarin staat beschreven dat er competente personen qua opleidingsniveau, praktische vaardigheden en attitude nodig zijn, zodat de labwerkzaamheden op een juiste en veilige manier worden uitgevoerd. Dat klopt, zoals heel veel klopt in het boek. Bij commerciële laboratoria staan echter veranderingen op stapel. Daarom is het de vraag of de beknoptheid van de personeelsparagraaf terecht is.

Download pdf

Reageer op dit artikel