artikel

Water terugdringen en ontsmetten

Algemeen

Water is een belangrijke voorwaarde voor uitgroei van micro-organismen en moet daarom buiten het proces worden vermeden. In de processen wordt het waterverbruik teruggedrongen, evenals de aanwezige micro-organismen in het proceswater. Chloordioxide lijkt daarvoor een belangrijk biocide te worden, zo bleek tijdens de bijeenkomst ‘Water in de fabriek’ die VMT en EHEDG Nederland eind vorig jaar organiseerden.

Download pdf

Reageer op dit artikel