artikel

Direct winst door efficiënt energiegebruik

Algemeen

Vermindering van het energieverbruik in productieprocessen heeft direct een gunstige invloed op de winstgevendheid. Er is veel laaghangend fruit dat in de praktijk nog maar mondjesmaat wordt geplukt. Voor echte optimalisering is een integrale aanpak nodig die alle energiestromen in kaart brengt en verder kijkt dan de dag van morgen.

Reageer op dit artikel