artikel

Bespiegeling: Doorgedraaid

Algemeen

Als reactie op de ramp met MH17 moest Nederland, de ‘beschaafde’ wereld, actie nemen. Met alle gevolgen van dien voor de export. De belangenbehartigers in met name de land- en tuinbouw domineerden in de berichtgeving over compenserende maatregelen. Met resultaat.

Reageer op dit artikel