artikel

Voorzichtige kritiek op Ronde Tafel Duurzame Palmolie

Algemeen

De ronde tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) bestaat tien jaar. Reden voor een uitbundig feestje was er echter niet, laat staan dat er tijd is om rustig achterover te leunen. Tijdens de jaarlijkse Europese conferentie in Londen bleken een aantal zaken te vragen om een oplossing. Het imago van palmolie is nog altijd matig; de vraag naar duurzame palmolie blijft achter en dan zijn er nog de uiteenlopende belangen van opkomende en gevestigde economieën. Aan de RSPO de taak om hier de komende tijd mee aan de slag te gaan.

Reageer op dit artikel