artikel

Rol van de RvA

Algemeen

Regelmatig is er kritiek op (falende) toezichthouders en verschijnen op discussiefora stellingen dat privaat toezicht ongeschikt is voor de publieke context. Het toezicht op certificatie- instellingen en laboratoria waarborgt onvoldoende hun kwaliteit. Terecht wordt in deze discussies de rol van de Raad voor Accreditatie (RvA) genoemd. Wat is die rol en kan deze in een nieuw perspectief worden geplaatst?

Reageer op dit artikel