artikel

Food Event 8 april 2014: Bouwen aan Vertrouwen

Algemeen

Hoe komt de foodsector en de voedingsmiddelenproductie uit het kwade daglicht? Welke maatregelen moeten bedrijven zelf nemen om het vertrouwen te herstellen, bijvoorbeeld binnen de voedselveiligheidssystemen, maar ook om incidenten te voorkomen, integriteit te borgen en aansluiting te vinden bij de consument? ‘Bouwen aan vertrouwen’ is het thema van Food Event 2014 waar sprekers en publiek tot een antwoord komen.

Reageer op dit artikel