artikel

Dierenwelzijn, milieu of mensenrechten?

Algemeen

Al jaren dringt het bedrijfsleven aan op een kleinere rol van de overheid in het maatschappelijke verkeer. Vermindering van wet- en regelgeving krijgt daarbij veel aandacht. Als tegenprestatie committeert datzelfde bedrijfsleven zich in toenemende mate om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Daarbij is transparantie essentieel.

Reageer op dit artikel