artikel

Zelfcontrole groeit bij ambachtsbedrijf

Algemeen

De NVWA maakt bij haar toezicht in de ambachtelijke sector steeds meer gebruik van zogenaamde ‘zelfcontrolesystemen’. Inmiddels zijn er vier door de NVWA geaccepteerd: ‘Houwers Holtackers zelfcontrolesysteem voor hygiënecodebedrijven’, ‘Waarborg Voedselveiligheid’ (Sensz), ‘Goed en Groen’ (Kroonenburg Advies) en ‘Bureau de Wit Keurmerk Voedselveiligheid’. Wat zijn de kenmerken van deze vier systemen en welke ervaringen zijn daarmee opgedaan?

Reageer op dit artikel