artikel

Vital 2.0

Algemeen

De gekozen portiegrootte beïnvloedt sterk de met behulp van de Vital 2.0-methode berekende actiegrenzen voor 11 allergenen en daarmee de keuze om ‘may contain’ op de verpakking te vermelden. Vaststellen van de juiste portiegroottes per product(groep) leidt tot eenduidige communicatie richting consument.

Reageer op dit artikel