artikel

Overheidstoezicht en certificatie

Algemeen

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waarom certificatie, door de NVWA, maar ook internationaal en tussen bedrijven onderling, nog niet als voldoende betrouwbaar wordt gezien. Oplossingen zijn vaak voor de hand liggend, maar worden niet snel opgepakt. Daarvoor is meer nodig.

Reageer op dit artikel