artikel

QMRA – Zuivel zet nieuwe stap in voedselveiligheid

Algemeen

In de zuivelindustrie worden de processen zo goed beheerst dat de vraag kan worden gesteld wat de meerwaarde is van een aantal wettelijk verplichte microbiologische analyses. Heeft analyseren nog wel zin als je vrijwel nooit afwijkingen vindt? En als je deze al vindt, hoe moet je die afwijking dan interpreteren?

Reageer op dit artikel