artikel

Grote stappen nodig

Algemeen

Verduurzaming is veelomvattend. Samenwerking met alle partijen in de voedselketen is hiervoor nodig. Anders werkt het niet. Een kraal in deze ketting is verduurzaming van de productie. Deskundigen sprekenzich uit over de laatste ontwikkelingen, de geboekte resultaten en de obstakels

Reageer op dit artikel