artikel

Status veiligheid telkens beter

Algemeen

Het Belgische voedselagentschap FAVV meet via de voedselvei- ligheidsbarometer systematisch 30 indicatoren. Behalve inzicht in de status van de voedselveiligheid verkrijgt de toezichthouder daarmee een indicatie van de effectiviteit van het gevoerde be- leid. De voedselveiligheid als geheel gaat telkens vooruit, al ko- men bij sommige indicatoren forse schommelingen voor.

Reageer op dit artikel