artikel

Nog veel onduidelijkheden nieuw etiket

Algemeen

In november 2011 werden de nieuwe Europese voorschriften gepubliceerd voor het verstrekken van voedselinformatie aan consumenten (Verordening 1169/2011). Deze etiketteringsvoorschriften zouden beduidend eenvoudiger moeten zijn dan de huidige regelgeving. Tenminste, hier heeft een aantal lidstaten, waaronder Nederland, samen met de levensmiddelenindustrie voor gepleit. Maar wat gaat er nu precies veranderen en wat niet? Dat dit voor veel bedrijven nog onduidelijk is, bewezen de hoge opkomst en de ruim 60 vragen die de 142 aanwezigen voorafgaand aan de VMT/FNLI-kennisbijeenkomst Etikettering instuurden.

Reageer op dit artikel