artikel

Bespiegelingen: Risico’s beoordelen

Algemeen

In dit themanummer over voedselveiligheid treft u risicobeoordeling aan. Smullen voor de kwaliteitsmanager, zeker als het gaat over onderwerpen als Quality by Design en de integratie van HACCP, Failure Mode and Effect Analysis, Bow-Tie methode en risicomatrix. Tools die de moderne kwaliteitsmanager natuurlijk tot in zijn vingertopjes kent en beheerst. Dat is zijn vak. Maar dat vak verandert continu.

Reageer op dit artikel