artikel

Positieve lijsten voor gebruik additieven

Algemeen

Het systeem om het gebruik van additieven in levensmiddelen te bepalen wordt met het in werking treden van Verordening (EU) Nr. 1129/2011 gewijzigd. Deze verordening vult bijlage II in van Verordening (EG) nr. 1333/2008. Het gebruik wijzigt niet drastisch, maar de bepaling van het gebruik verloopt volgens een andere systematiek.

Reageer op dit artikel