artikel

Antoon Opperhuizen: ‘Neem bij innovatie de handhaving mee’

Algemeen

Het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoekprogrammering kreeg met ingang van dit jaarmet Antoon Opperhuizen een nieuwe directeur voor onbepaalde tijd. Een snel pratendebestuurder die weet wat hij wil. De publieke zaak is echt ‘zijn ding’. Internationalekennisnetwerken vormen en tijdens innovatietrajecten handhavingsstrategieën ontwikkelen,staan hoog op zijn verlanglijstje.

Reageer op dit artikel