artikel

Gevraagd: gezonder aanbod

Algemeen

Hoe staat het met de kennis en houding van consumenten als het gaat over de herformulering vanvoedingsmiddelen? Onderzoeksbureau GfK heeft in 2011 in opdracht van het Voedingscentrum een grootschalig consumentenonderzoek uitgevoerd dat meer inzicht verschaft in onder meer dit onderwerp. In 2007 en 2009 werden soortgelijke onderzoeken uitgevoerd, zodat duidelijk wordthoe een en ander zich in de loop der jaren ontwikkelt. Opvallende uitkomst: de behoefte vanconsumenten aan een gezonder aanbod neemt toe.

Reageer op dit artikel