artikel

Bespiegelingen: Risico’s

Algemeen

Risico’s zijn niet te vermijden, maar moeten wel beheersbaar blijven. Als foodsector weten we dat als geen ander als het over (voedsel)veiligheidsrisico’s gaat. Logisch, want de gevolgen kunnen ernstig zijn. In februari was ik op de VMT-bijeenkomst over grondstoffenprijzen. Daar ging het over andere risico’s die tot voor enkele jaren geleden nauwelijks speelden in onze sector: marktrisico’s.

Reageer op dit artikel