artikel

Gezondheid meten in gezonde mensen

Algemeen

Het aantonen van het effect van voeding op de lange-termijn gezondheid van gezonde mensen isniet eenvoudig. Een van de redenen hiervoor is dat de directe fysiologische effecten van voedings-middelen relatief klein zijn. Deze subtiele effecten hebben pas op langere termijn gevolgen voor een verminderd risico op ziekte. Een nieuwe aanpak om gezondheid te kwantificeren is erop gericht om een belastingstest (challenge) te combineren met ~omicsmeettechnieken.

Reageer op dit artikel