artikel

‘Alles Beter Leven of gelijkwaardig’

Algemeen

Het in 2009 afgesloten Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten was deopmaat voor een stapsgewijze verbetering van het dierenwelzijn in de intensieve veehouderij. Watzijn de nieuwste ontwikkelingen en hoe diervriendelijk zal de vleesproductieketen zijn in 2020 of 2030? Een ronde tafeldiscussie met de Dierenbescherming, het CBL, Unilever en een boer met hart voor dierenwelzijn.

Reageer op dit artikel