artikel

Goede afvalwaterstromen helpen ‘lastige’ stromen

Algemeen

Vier bedrijven uit de regio Tilburg starten een gemeenschappelijke afvalwaterzuivering. Voldoende onderling vertrouwen en waterdichte afspraken zijn cruciaal voor de slagingskansen van het samenwerkingsverband.

Reageer op dit artikel