artikel

Meten van smaak en herkomst

Algemeen

Food mapping is de verzamelnaam voor analytische technieken die TNO Triskelion gebruikt voor hetbepalen van de fingerprint van voedingsmiddelen. Met de fingerprint is het onder andere mogelijkom early markers voor kwalititeitsverlies van voedingsmiddelen te vinden, maar ook de compo nentendie de authenticiteit van een voedingsmiddel beschrijven, bijvoorbeeld de herkomst van wijn.Hiernaast kan de methode nuttig ingezet worden voor procesverbetering en productontwikkeling.

Reageer op dit artikel