artikel

Kringloopsluiting fosfaat in zuivelindustrie haalbaar

Algemeen

Kringloopsluiting van fosfaat is onder bepaalde omstandigheden technisch en economischhaalbaar bij kaasproductiebedrijven. Dat blijkt uit een deskstudie uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Zuivel Organisatie. Belangrijk voor de haalbaarheid is te zoeken naar puntlozingen voor fosfaat en het gebruik van nietconventionele verwijderingstechnieken. Nieuwe processen en technieken voor slibverwerking in combinatie met nieuwe wetgeving kunnen in de toekomst de mogelijkheden verruimen.

Reageer op dit artikel