artikel

Bespiegelingen: EHEC centraal

Algemeen

Rond EHEC zijn een paar zaken niet of onvoldoende besproken: de centrale organisatie, de kritiek op de nVWA en de ethiek. Centrale organisatie, of beter gezegd, centraal crisismanagement. Kijkend naar Duitsland zie ik parallellen met de EU.

Reageer op dit artikel