artikel

Energie uit vet afvalwater: een duurzame aanpak

Algemeen

Met een nieuw type zuiveringsreactor kan uit altijd lastig te verwerken vethoudend afval(water) biogas worden gewonnen. Dit gas kan prima worden benut in een stoomketel of warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Daardoor kan de CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen flink worden teruggedrongen.

Reageer op dit artikel