artikel

Aromaverordening van kracht

Algemeen

Sinds 20 januari 2011 is Verordening (EG) nr. 1334/2008, beter bekend als de aromaverordening, van toepassing. Sinds de publicatie eind 2008 is er meer duidelijkheid gekomen over hoe wetteksten moeten worden geïnterpreteerd en vertaald naar etiketten. Maar ook nu nog leven er veel vragen bij voedingsmiddelenfabrikanten.

Reageer op dit artikel