artikel

Meer aandacht voor gezondheid

Algemeen

Het Voedingscentrum heeft als missie de consument te stimuleren gezonde en bewuste voedingskeuzes te maken, maar dan moet er natuurlijk wel voldoende aanbod zijn. Om dit te bereiken start het instituut een onderwijsproject over gezonde voeding voor toekomstige foodmanagers.

Meer aandacht voor gezondheid

Valérie Klostermann
Ir. Valérie Klostermann, projectmanager Voedingscentrum, 070-3068813, klostermann@voedingscentrum.nl

Het Voedingscentrum heeft als missie de consument te stimuleren gezonde en bewuste voedingskeuzes te maken, maar dan moet er natuurlijk wel voldoende aanbod zijn. Om dit te bereiken start het instituut een onderwijsproject over gezonde voeding voor toekomstige foodmanagers.

Het project borduurt voort op het succes van de hbo-prijsvraag en heeft als doel de aandacht voor gezondheid en meerwaarden binnen onderwijsinstellingen die de toekomstige productontwikkelaars, foodmarketeers en andere foodmanagers opleiden voor de levensmiddelenindustrie en –handel of horeca/catering. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Bewustwording
In de huidige maatschappij is er een ruim aanbod van goedkope, calorierijke voeding. Mede hierdoor is de verleiding om te veel te eten groot. In de foodbranche krijgen overwegingen als prijs en smaak meer aandacht dan gezondheidsoverwegingen. Een betere balans is noodzakelijk. Dit werd ook al benadrukt door Yvonne van Sluys, directeur Voedingscentrum, tijdens het symposium ‘Goedkoop eten moet gezonder – Hoe gezond zijn uw hardlopers?’ in november 2009. Daarin richtte zij zich in het bijzonder op de inkopers van de Nederlandse foodretail en riep zij op tot meer scholing op het gebied van gezondheid bij deze groep.
Aandacht voor duurzaamheid is misschien wel op de kaart gezet, maar dat is nog maar beperkt terug te zien in het aanbod. Kortom: het Voedingscentrum streeft met dit project een gezonder en duurzamer aanbod na in de supermarkt en in het out-of-home-segment door hen die in de toekomst verantwoordelijk zijn voor het aanbod hiervan bewust te maken.
Gastcolleges
Gezien de grote diversiteit aan voedingsgerelateerde opleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau wordt een inventarisatie uitgevoerd om aan de hand daarvan te bepalen bij welke onderwijsinstellingen samenwerking met het Voedingscentrum het meest relevant is. Verschillende opleidingen worden door het Voedingscentrum benaderd om eventuele samenwerking te bespreken. Het centrum helpt opleidingen op verschillende manieren om gezondheid en meerwaarden binnen hun curriculum te verankeren. Het vervult een adviserende rol bij het uitbreiden en verbeteren van bestaand lesmateriaal. Ook worden gastcolleges aangeboden over thema’s als gezondheid, veiligheid, additieven, verduurzaming en etikettering. Tevens is een reader ontwikkeld over thema’s als voeding en gezondheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit en duurzaamheid, getiteld: Gezondheidsaspecten en meerwaarden van levensmiddelen. Deze kan worden gebruikt om de boodschap van een gastcollege te versterken, of naar eigen inzicht door docenten worden gebruikt om zelf invulling aan lessen te geven.
Trendsetters
Alle benaderde opleidingen bleken enthousiast om samen met het Voedingscentrum te verkennen welke mogelijkheden voor samenwerking er zijn. Dit is in lijn met het gegeven dat aandacht voor een gezond en duurzaam voedingspatroon steeds hoger op de maatschappelijke en bestuurlijke agenda’s komt te staan. Het valt dan ook te verwachten dat de aandacht hiervoor in de nabije toekomst nog verder zal toenemen. Opleidingen die veel aandacht besteden aan gezondheid en meerwaarden van voedsel kunnen dan ook als trendsetters worden gezien. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het voedselaanbod en stellen de consument beter in staat een gezonde en bewuste voedselkeuze te maken.

Reageer op dit artikel