artikel

Innovatie aanjagen in foodsector

Algemeen

De MBA-opleiding Business Creation in Food and Health voor foodprofessionals van het Anton Jurgens Instituut bestaat sinds 2007. Na jaren van gelijkblijvende studentaantallen, ziet het ernaar uit dat volgend studiejaar het aantal deelnemers verdubbelt. De combinatie van productontwikkeling en management maakt de studie uniek in de wereld, aldus het instituut. Aan de opleiding hangt wel een stevig prijskaartje. “Bedrijven willen hun geld terugverdienen.”

Alex Kruiter van Romi Smilfood uit Heerenveen behoorde in het studiejaar 2007/2008 tot de eerste lichting studenten van de MBA ‘Business Creation in Food and Health’ van het Anton Jurgens Instituut in Tilburg. Begin 2009 studeerde hij af en al een paar maanden later plukte hij de vruchten van zijn studie.

Onder zijn leiding bracht het Heerenveense bedrijf Sunrice op de markt, een bak- en braadproduct op basis van zonnebloem- en rijstolie dat ook nog eens duurzaam is. Kruiter ontwikkelde het product tijdens zijn MBA-studie. Directeur Domingo Loth is trots, want dit is precies wat de studie beoogt: niet alleen het bevorderen van innovatie in de voedingsmiddelenindustrie, maar dit doen door samenwerking tussen alle disciplines binnen een bedrijf van sales en marketing, tot R&D en productie.

De MBA stelt zich tot doel om experts met een brede blik op te leiden die leiding geven aan marktgerichte innovatieprojecten ‘van product tot schap’. Iedereen uit de voedingswereld kan deelnemen: brand-, category-, product- en innovatiemanagers, maar ook productontwikkelaars, R&D-projectmanagers, voedingskundigen en levensmiddelentechnologen.

Innovatietraject
In het programma, dat anderhalf jaar duurt, staat het hele innovatietraject van begin tot eind centraal van idee, het kostenplaatje, de productontwikkeling, verpakkingen en uiteindelijk de marktintroductie. De cursus is praktisch en er wordt met bedrijfscasussen gewerkt, zoveel mogelijk afgestemd op het eigen bedrijf. De MBA bestaat uit acht blokken met in elk blok een praktische opdracht en een theoretisch gedeelte. Studenten komen zo’n veertien keer per jaar bij elkaar en sluiten hun studie af met mondelinge examens. Bij de studie is ook een buitenlandse reis inbegrepen, die de deelnemers moet inspireren tot nieuwe ideeën.

De Jurgensopleiding is geen traditionele MBA gericht op management. “Bij ons gaat het om innovatie in toegepaste sfeer. De MBA is een combinatie van business- en fooddisciplines”, verklaart Domingo Loth, directeur van het Anton Jurgens Instituut. Verder passen we de studie aan de laatste ontwikkelingen aan in samenspraak met de partnerbedrijven en ons expertpanel. Een voorbeeld hiervan is het inbouwen van een masterclass duurzaamheid in afgelopen studiejaar, vervolgt hij. Partnerbedrijven zijn voedingsmiddelenconcerns die nauw verbonden zijn met de MBA-opleiding. Ongeveer zestig tot zeventig deskundigen uit het veld begeleiden de studenten en geven les.

Studenten
Studenten aan de opleiding zijn sowieso mensen die breder georiënteerd zijn dan gemiddeld, aldus Loth. Ze hebben affiniteit met alle gebieden die aan hun expertise raken, noemt de directeur een belangrijk kenmerk van de studenten. Het is uiteindelijk de bedoeling dat na afloop van de master de geslaagden het hele innovatieproces kunnen managen en door hun brede kennis ook met experts, zoals productontwikkelaars of procestechnologen inhoudelijk kunnen discussiëren. “Het is een kwestie van de juiste mensen op het juiste moment voor de juiste dingen inzetten”, dat leer je bij de MBA, aldus Loth.

Gesprekspartner
Astrid van Moerkerk (25) is productontwikkelaar bij Greencore Convenience Food en Wim Schipper salesmanager business-to-business bij Intersnack. Schipper leert vooral veel op het gebied dat gaat over voedingsmiddelentechnologie en voeding & gezondheid. Maar aan het bedrijfskundige stuk heeft hij ook veel, het is een goede opfrissing van kennis. A-merken vechten een hevige concurrentiestrijd uit met de huismerken, waardoor er bij die eerste steeds meer behoefte is aan nieuwe productconcepten. Klanten willen in toenemende mate dat de salesmanager hierin meedenkt. “Zeker 80% van wat ik leer kan ik direct toepassen. Daarmee word je een volwaardige gesprekspartner. Je kunt dan ook kritischer zijn.

Van Moerkerk heeft een technische achtergrond en wil graag meer weten over de bedrijfskundige aspecten van een innovatietraject. De levensmiddelentechnoloog heeft aspiraties om uit te groeien tot manager. “Je hebt het onderdeel leiderschap en dat vind ik interessant.” Vooral rollenspellen spreken haar aan. Hierin komt aan de orde hoe je met mensen omgaat en hoe je dit kunt toepassen in het bedrijf. Ondanks dat Van Moerkerk en Schipper over het algemeen tevreden zijn over de MBA, kunnen er altijd dingen beter.

Ervaringen
Zo mist de salesmanager een goede inleiding in de levensmiddelentechnologie. Voor een niet-techneut als Schipper gaat het soms allemaal wel erg snel. “Gelukkig werd mijn constatering snel opgepakt en kreeg ik wat extra literatuur mee.” Van Moerkerk mist in de opleiding de ervaringen van kleinere bedrijven met innovatietrajecten. “Je ziet geen sprekers uit dit segment, terwijl het er toch heel veel zijn. Ik zou graag ook van hun ervaringen leren.”

Terugverdienen
Voor de meeste cursisten geldt dat hun werkgevers het cursusgeld van €21.500 betalen. “Bedrijven willen dit bedrag ook weer terugverdienen”, stelt Anton Jurgens-directeur Loth. Daarom krijgen deelnemers van hun bedrijf vaak de opdracht mee bepaalde concepten te ontwikkelen. Zo bracht in het studiejaar 2008/2009 Van der Meulen Meesterbakkers een cursist in en een project. Ondernemingen maken dus gebruik van alle faciliteiten van het Anton Jurgens Instituut en van de kennis van de experts verbonden aan de MBA.

In ieder studiejaar zitten één of meer masterprojecten, de bedrijfsprojecten. Het gaat dan om een grote complexe opdracht van een voedingsmiddelenbedrijf die alle aspecten van innovatie omvat en uiteindelijk moet leiden tot een succesvolle, marktgerichte productinnovatie.

Verbeteringen
Bij het bedrijfsproject zijn ook externe partijen als marktonderzoeksbureaus en industriële ontwerpers betrokken. Het Anton Jurgens Instituut probeert de opleiding continu te verbeteren. Zo kan de verwevenheid van de disciplines nog beter, vindt Loth. Intussen staat alweer de vierde cursus in september 2010 voor de deur en het loopt goed met de aanmeldingen.

Zoals het er nu naar uitziet, beginnen zestien studenten aan de studie. In de voorgaande drie jaar lag dit aantal nog op acht. Loth hoopt dat op den duur de MBA Business Creation in Food and Health zorgt voor een mentaliteitsomslag in de voedingsmiddelenindustrie, die gedeeltelijk al wel gaande is. “Bedrijven moeten af van het denken in eilandjes. Alle disciplines kunnen veel beter samenwerken om tot innovatie te komen. Op dat gebied is nog een wereld te winnen.”

MBA Business Creation in Food and Health
De voertaal van de MBA is Engels. De cursus duurt 18 maanden en leidt innovatiespecialisten op in de breedste zin van het woord. De studie richt zich op specialisten uit de voedingsmiddelenbranche van marketeer tot productontwikkelaar en van salesmanager tot voedingskundige. De opleiding bestaat uit de volgende leer- en werkvormen: masterclasses, bedrijfscases, bedrijfsprojecten (Business Creation Projects), leiderschapstrainingen, bedrijfsbezoeken en een buitenlandse studiereis.

Reageer op dit artikel