artikel

Verlengen van de houdbaarheid

Algemeen

Levensmiddelen krijgen een bepaalde houdbaarheid mee. Die houdbaarheid kan zijn verstreken voor de verkoop of consumptie ervan. In bepaalde gevallen kan deze houdbaarheid worden verlengd. Die vereisten zijn vastgelegd in het VWA informatieblad 6/15 juli 2009.

Het Warenwetbesluit etikettering van levensmiddelen geeft aan dat levensmiddelen van een datum van minimale houdbaarheid of een uiterste consumptiedatum moeten worden voorzien. De producent, de verhandelaar of importeur bepaalt mede op grond van zijn aansprakelijkheid voor producten, die houdbaarheid. Daarbij houdt hij rekening met de wijze van bewaren.

Uitgangspunt
Uitgangspunt bij het vermelden van een minimale houdbaarheid is de kwaliteit van het levensmiddel. De vermelding is dan ‘ten minste houdbaar tot …’: THT. Aangevuld met eventueel een bewaar- of bereidingsvoorschrift, zien we dit op nagenoeg alle levensmiddelen die bij kamertemperatuur kunnen worden bewaard. Op de genoemde datum mag het product niet bedorven zijn of op een andere wijze ondeugdelijk zijn geworden.

De uiterste consumptiedatum moet worden vermeld bij levensmiddelen die uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk zijn en daarom na korte tijd een onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren.

Deze vermelding is verplicht als de producent in het bewaarvoorschrift op de verpakking vermeldt dat de consument het levensmiddel tussen de 0 en de 6ºC moet bewaren, en als de houdbaarheid niet langer is dan 5 dagen. Op het levensmiddel moet dan worden vermeld ‘te gebruiken tot …’: TGT, samen met aanwijzingen voor bewaring, zoals de maximale bewaartemperatuur en gebruik, zoals het consumeren binnen een bepaald aantal dagen na aankoop. Vers vlees, verse vis, verse kip en vers gesneden groente behoren tot deze bederfelijke levensmiddelen.

Verstreken THT
Als de houdbaarheidsdatum is verstreken, garandeert de producent de kwaliteit niet meer. Het product mag nog steeds worden verkocht als het zijn normale eigenschappen als kleur, geur, consistentie en smaak bezit, niet is bedorven en de gezondheid niet in gevaar brengt.
Verkoop na de houdbaarheidsdatum betekent dat de verantwoordelijkheid overgaat naar de verkoper. Ook moet de traceerbaarheid van de verkoper zijn geregeld.

Verlengen THT
Voldoet het levensmiddel nog aan de eisen dan mag de importeur, verkoper of verhandelaar zelf de houdbaarheidsdatum verlengen. Dat geeft hem de rol van producent en hij is daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit. Op grond van de (hygiëne) Verordening (EG) nr. 852/2004 moet hij een risicobeoordeling uitvoeren en traceerbaar zijn voor de koper of consument.

Niet altijd moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd. Daar de THT-datum voor ongekoelde levensmiddelen voornamelijk is gebaseerd op kwaliteitseisen, mogen zij organoleptisch op uiterlijk, geur en smaak worden beoordeeld en is een risicoanalyse niet noodzakelijk.

Bij gekoelde levensmiddelen is de THT-datum de uiterste verkoopdatum, aangezien het hier doorgaans gaat om bederfelijke levensmiddelen, waarin ziekmakende bacteriën kunnen uitgroeien. Die datum is gebaseerd op eisen ten aanzien van kwaliteit en voedselveiligheid. Het niet mogen verkopen na de THT-datum geldt ook voor eieren en gepasteuriseerde melk en melkproducten, zoals yoghurt.

Verkoop na TGT
Verkoop van levensmiddelen met een verstreken uiterste consumptiedatum is verboden. Ook mogen ze thuis niet meer worden geconsumeerd.

Verlengen TGT
Het verlengen van de houdbaarheidsdatum van TGT-producten is alleen mogelijk na het uitvoeren van een risicoanalyse van het levensmiddel. In de praktijk is dit nagenoeg onmogelijk voor de importeur, verhandelaar of winkelier. Een producent heeft wel de mogelijkheid om die analyse te doen. In de praktijk betekent een dergelijke verlenging het op de markt brengen van een nieuw geproduceerd levensmiddel.

Reageer op dit artikel