artikel

Stelling: ‘We moeten ons ernstige zorgen maken over de ESBL-kip in de winkel’

Algemeen

Stelling: ‘We moeten ons ernstige zorgen maken over de ESBL-kip in de winkel’a) Eens. We kunnen er ziek van worden. b) Oneens. Als iedereen de kip op een verantwoorde wijze klaarmaakt, is er geen enkel probleem.c) De enige manier op dit probleem op te lossen is de ontwikkeling van een nieuw antibioticum.d) Anders, namelijk …

Stelling: ‘We moeten ons ernstige zorgen maken over de ESBL-kip in de winkel’

a) Eens. We kunnen er ziek van worden.
b) Oneens. Als iedereen de kip op een verantwoorde wijze klaarmaakt, is er geen enkel probleem.
c) De enige manier op dit probleem op te lossen is de ontwikkeling van een nieuw antibioticum.
d) Anders, namelijk …

Het RIVM verwijst naar het uitgebrachte advies aan minister Gerda Verburg ondertekend door professor Roel Coutinho, directeur Centrum Infectieziektebestrijding.
“Ten aanzien van de communicatie naar het algemene publiek zijn de deskundigen
het erover eens dat het op dit moment geen zin heeft het eten van kippenvlees te
ontraden. Uiteraard blijven de adviezen ten aanzien van de hygiënische bereiding
van vlees en vleesproducten onverminderd van kracht. Het probleem is echter veel
breder van aard en behelst de gezondheidszorg, de gehele voedselketen en het
milieu. In hoeverre de verschillende routes bijdragen aan het probleem zou aan de in
te stellen gezondheidsraad commissie moeten worden voorgelegd.”

Mevrouw Pascalle de Ruyter, woordvoerder afdeling beleid van het productschappen vee, vlees en eieren kiest voor b.
“De pluimveesector onderschrijft de mening van de experts van het RIVM. Deze stellen dat het eten van pluimveevlees veilig is als de geldende hygiëneregels in acht worden genomen. Mensen worden niet ziek van bacteriën met ESBL’s. Mensen die deze bacteriën bij zich dragen, hebben een probleem op het moment dat ze antibiotica nodig hebben. Via de (pluim)veehouderij is slechts één van de manieren waarop ESBL’s bij mensen terecht kunnen komen. Andere routes zijn het humaan gebruik van antibiotica en het meenemen uit buitenlandse ziekenhuizen. Een mogelijke oorzaak van het voorkomen van ESBL in de (pluim)veehouderij is het antibioticagebruik. De pluimveesector werkt actief aan een aanpak om het gebruik van antibiotica te verminderen.”

Bas Hartog, quality engineer in de voedingsmiddelenindustrie, kiest voor d.
“Het gebruik van antibiotica moet in de veehouderij aan banden gelegd worden. Hetzelfde regime als in de Nederlandse gezondheidszorg moet worden gehanteerd. Het preventief strooien met dit soort middelen, zoals in buitenlandse gezondheidszorg en Nederlandse veehouderij, leidt tot onnodige resistentie waar de zorgverlening het in de nabije toekomst erg moeilijk mee gaat krijgen. De MRSA bij de varkenshouders en de ESBL- superbacteriën bij de kippenhouderij zijn hier het trieste voorbeeld van.”

Reageer op dit artikel