artikel

‘Groene logistiek’

Algemeen

Duurzame logistiek was een van de kernthema’s van het GS1 Nederland Congres 16 maart in Utrecht. Duurzaamheid staat niet langer gelijk aan milieuvriendelijkheid, hoewel zaken als CO2-reductie nog wel een rol spelen. Het begrip betekent meer: hoe richt ik mijn bedrijf zo in dat een kleinere CO2-footprint gepaard gaat met meer efficiency (lagere kosten) én vertaald wordt in meer omzet door betere samenwerking.

Minimaal 20% CO2-reductie in het vrachtvervoer tegen 2012, minstens 20% minder vrachtbewegingen. Dat is een van de speerpunten van de stuurgroep Efficient Replenishment van GS1 Nederland. Hoe dat moet gebeuren? Door verhoging van de beladingsgraad, reductie van lege kilometers (zoals van leeg terugrijdende vrachtwagens) en efficiëntere planning van routes.

Rowell Versleijen, adjunct directeur logistiek bij Plus Retail en co-voorzitter van de stuurgroep: “Duurzaamheid is een extra dimensie die complexiteit toevoegt aan de communicerende vaten van meer service versus lagere kosten. Denk aan het benutten van lege terugritten, het bundelen van goederenstromen van fabrikanten, aan dagranddistributie. We hebben innovatieve oplossingen nodig als we de theorie willen omzetten in praktijk. Dat kan alleen door echte samenwerking en het uitwisselen van best practices.”

Mooie kreten, weet ook Versleijen. Maar realisatie kan alleen als in de keten fabrikant, transporteur en retailer meer samenwerken. En betere samenwerking komt er net als een duurzamer logistieke keten niet vanzelf. Daar moet meer tegenover staan dan een duurzaam imago, namelijk kostenbesparingen en een hogere omzet.

Green Order
Een van de belangrijkste elementen in de driehoek van meer service, lagere kosten en een grotere duurzaamheid, is een goede planning. Op dat gebied heeft Mars Nederland de primeur van het concept Green Order, dat inmiddels wordt toegepast in twintig landen waar Mars actief is (waaronder Oostenrijk en Brazilië).

En juist omdat Green Order een concept is dat Mars wil uitdragen als showcase voor de hele keten, is het aanhaken van een bedrijf als Heinz (zie kader) heel belangrijk, vertelt logistiek manager outbound Frans van den Boomen. “Ons doel is het weghalen van de fragmentatie in de hele logistieke keten, niet alleen die van Mars.” Met fragmentatie doelt Van den Boomen voornamelijk op de inzet van meer vrachtwagens en meer gereden kilometers dan nodig is, een gevolg van gebrek aan samenwerking op gebieden, zoals planning.

Minder CO2, Mars mikt op 35% reductie in 2012 met Green Order, is onderdeel van een duurzamere logistiek, maar duurzaamheid betekent veel meer volgens Van den Boomen. Het betekent ook je bedrijf klaar maken voor de toekomst door het juiste portfolio op de meest efficiënte wijze aan te kunnen bieden aan je klanten, met de benodigde flexibiliteit om snel in te kunnen spelen op veranderingen in de klantvraag. Logistiek gaat niet om vrachtwagens en pallets, dat zijn hulpmiddelen om de consument te bereiken. “Dat maakt duurzaamheid ook voor sales en marketing een begrip waar ze wat mee kunnen en dat is nodig om de hele organisatie mee te krijgen.”

Weghalen fragmentatie
Een extra reden om fragmentatie uit de keten weg te halen is de toenemende prijsbewustheid van consumenten. Dat noopt tot een structurele aanpak van verspilling, zoals Versleijen die ook al noemde. Van den Boomen pleit voor een ‘anticiperende logistiek’. “Congestie en milieu staan op gespannen voet met de wens van een betere beschikbaarheid en op tijd leveren. Vooral actieweken worden gezien als een logistieke nachtmerrie. Dat is jammer, want het is juist een kans om te bewijzen dat logistiek geen probleem is, maar kan bijdragen aan de omzet.”

Een eerste stap in het opzetten van Green Order was het op de vrachtbrief vermelden van het aantal kilogrammen CO2-uitstoot per ton afgeleverd product. Puur en alleen om een dialoog op gang te brengen, maar het kreeg in binnen- en buitenland veel aandacht in de media. “Leuk natuurlijk, maar het is slechts het begin. Green Order kan pas succesvol zijn wanneer de mate van ketenintegratie, beschikbaarheid van producten en snelheid van levering beter worden (meer service), terwijl toch de CO2-uitstoot omlaag gaat (meer duurzaamheid) en de kosten dalen (meer efficiency).

Geen hemelbestormer
Van den Boomen is geen hemelbestormer. Hij gelooft in een geleidelijke groei van Green Order. “Je moet niet meteen alles willen. Begin met Efficient Response, waarbij je levertijden synchroniseert. Daarbij kan de logistiek dienstverlener ook goederenstromen die hij van andere producenten heeft, bundelen in zijn eigen ritten. Dat klinkt eenvoudig, omdat het hier gaat om goederenstromen bij dezelfde logistiek dienstverlener, maar het is al heel complex. Een volgende stap is High Speed Response. Daarbij moeten vaste levertijden losgelaten worden. Retailers worden bij deze aanpak van de logistieke keten betrokken, wat de complexiteit verder vergroot. Zo groei je toe naar een 24-uurs-levering.”

“We zijn nu een jaar bezig met Green Order”, vertelt Van den Boomen. “Ik had niet verwacht dat er nu al diverse klanten met onze logistiek dienstverlener K&N in gesprek zijn gegaan om lege terugritten aan te pakken. Desondanks denk ik dat de derde stap die ik met Green Order voorzie – Real Time Response – nog even toekomstmuziek blijft. Daarbij ga je naar een nul-uurs-levertijd, omdat je de distributiecentra van de retailers er tussen uit haalt. Je krijgt in feite een gecombineerd distributiecentrum waar gebundelde goederenstromen heen gaan en waarbij logistiek dienstverleners ook onderling hun ketens integreren. Pallets kunnen dan in centrale distributiecentra worden overgeboekt om vervolgens door logistiek dienstverleners uitgeleverd te worden aan de nieuwe eigenaar. Je gaat hier geen miljoenen euro’s mee besparen, maar de servicegraad wordt enorm verbeterd door reductie van out-of-stocks, ook in actie- of introductieperiodes. Dat maakt het weer interessant voor marketing en sales.”

Green order-concept
‘Green Order’ werd in april 2009 gelanceerd binnen Mars Nederland en is daarna snel naar Mars België uitgebreid. Het concept staat voor slimmer bestellen, een ander afleverpatroon en minder vrachtwagenbewegingen door gecombineerde ritten. Met Green Order wordt de impact van het bestelgedrag op het milieu voor het eerst meetbaar en zichtbaar voor alle partners in de logistieke keten.

Dit concept moet volgens initiatiefnemer Mars Nederland slagen door sociaal innoveren en niet door dure technische investeringen. Door het slim in de markt te zetten – door CO2-uitstoot per ton product op de pakbon te zetten – moet het zich als een olievlek gaan verspreiden. Mars werkt hiervoor samen met haar logistiek dienstverlener Kuehne + Nagel. Capgemini Consulting maakt de blauwdruk.

Green Order moet een algemeen geaccepteerde nieuwe logistieke indicator worden voor CO2-vermindering. In februari 2010 begon Heinz Benelux met de introductie van de Green Order in Nederland. Heinz werkt hiervoor samen met haar logistieke dienstverleners Nabuurs en Kees Becker. Waar Mars zes maanden gewerkt heeft aan het opzetten van Green Order, kan een organisatie met de bestaande blauwdrukken binnen twee maanden van start gaan.

Reageer op dit artikel