artikel

Stelling: ‘Bedrijven communiceren niet goed over voedselveiligheid’

Algemeen

a) Eens. Bedrijven communiceren hier inderdaad niet goed over.b) Oneens. Er wordt hier genoeg aan gedaan. De transparantie is de afgelopen jaren sterk verbeterd.c) Bedrijven hebben slagen gemaakt, maar moeten nog eerlijker en opener zijn naar consumenten toe.d) Anders, namelijk …

Stelling: ‘Bedrijven communiceren niet goed over voedselveiligheid’

a) Eens. Bedrijven communiceren hier inderdaad niet goed over.
b) Oneens. Er wordt hier genoeg aan gedaan. De transparantie is de afgelopen jaren sterk verbeterd.
c) Bedrijven hebben slagen gemaakt, maar moeten nog eerlijker en opener zijn naar consumenten toe.
d) Anders, namelijk …

Directeur Robert van Gorcom van Instituut voor Voedselveiligheid RIKILT, onderdeel van Wageningen Universiteit, kiest zowel voor antwoord c als d.
“Risicoperceptie van de veiligheid van voedsel wordt door de toegenomen transparantie onder andere over recalls, uiteindelijk in een normaler perspectief geplaatst. Dat is wennen. 100% veilig voedsel bestaat echter niet, of is onbetaalbaar. Maar ons voedsel is zeer veilig en de risico’s die wij lopen door normale consumptie zijn zeer klein, zeker als we die vergelijken met risico’s die we bewust elke dag nemen in het leven. Echter de veiligheid van voedsel ligt in de handen van anderen en kunnen we als consument nauwelijks beïnvloeden. Bedrijven willen niet concurreren op voedselveiligheid, dus er is geen keuze voor de consument. Er rest in mijn ogen maar één optie: doorgaan met communiceren, transparantie geven over de manier en intensiteit waarop wordt gecontroleerd.”

Guurtje Kok, kwaliteitsmanager van Perfetti Van Melle Nederland, ziet het belang van transparantie steeds verder toenemen en kiest voor d.
“Producenten bepalen in hun voedselveiligheidssystemen welke risico’s er zijn voor grondstoffen, processen en producten. Er wordt ook veel wetenschappelijk onderzoek gedaan met technieken die steeds geavanceerder zijn. Hierdoor worden risico’s eerder benoemd dan vroeger, we weten gewoon meer. Op de verpakkingen komt ook meer informatie bestemd voor specifieke doelgroepen, zoals allergeneninformatie. Consumenten hebben veel informatiebronnen tot hun beschikking. Denk aan de media zoals tijdschriften, kranten en televisie. Maar ook internet is een informatiebron, die soms door tegenstrijdigheden in de informatie tot verwarring kan leiden. Wij zien dan ook dat de hoeveelheid vragen van consumenten aan bedrijven toeneemt. Het is overduidelijk dat transparantie en communicatie een steeds belangrijker onderdeel is van de normale bedrijfsvoering.”

Voedselveiligheid is een prioriteit omdat consumenten dit wensen, stelt Marcel van Leeuwen, partner en segment leader Food bij Deloitte.

“Dit heeft gevolgen voor de verschillende bedrijven in de voedselketen. Naast toename van kwaliteitseisen en -wetten, leidt dit tot een toename van de informatievoorziening richting consumenten. Al enkele jaren geleden in Argentinië lag naast mijn bord in een goed steakrestaurant een kaartje met een uniek nummer. Met dat nummer kon ik op internet de herkomst van het rund achterhalen, inclusief een foto In Azië kan men in sommige supermarkten de herkomst van een stuk vlees opzoeken op een monitor. Ik verwacht dat dit verder gaat toenemen, ook in andere landen. Dit vraagt veel van data-integratie in de supply chain, maar ook in Nederland zullen bedrijven na de goede eerste stappen die ze al gemaakt hebben, de informatievoorziening naar een volgend niveau moeten tillen.”

Reageren op onze stelling?
Ga naar www.vmt.nl, button ‘opinie’

[beeld: map D_voedselveiligheid]

Reageer op dit artikel