artikel

Nationale technologieplatformen cruciaal

Algemeen

De Europese voedingsmiddelenindustrie CIAA stond op 3 maart in Brussel stil bij vijf jaar Europees Technologie Programma (ETP) ‘Food for Life’, dat gericht is op innovatie. Een belangrijke uitdaging is het verbeteren van de betrokkenheid van het mkb. Duidelijk werd dat de nationale technologieplatformen daarin een belangrijke rol kunnen spelen.

De nood voor innovatie blijft hoog. Europa verliest volgens cijfers van de CIAA op wereldschaal marktaandeel aan in het bijzonder China en Brazilië, waardoor het aandeel tussen 1997 en 2007 daalde van 24,6% tot 19,8%. En de trend is nog niet gekeerd.

Voorzitter Europees Technologie Platform (ETP) Peter van Bladeren (NL) en vicevoorzitter Daniele Rossi (IT) waren dan ook duidelijk over het belang van het midden- en kleinbedrijf (mkb) voor innovatie. Deze voedingsmiddelensector telt 99,1% van het totaal aantal voedingsmiddelenbedrijven en is op Europees niveau goed voor 48,5% van de totale omzet (913 miljard euro) en 63% van de totale werkgelegenheid (4,3 miljoen euro).

Technologieplatformen
Probleem is vooral dat het mkb doorgaans onvoldoende financiële middelen, personeelscapaciteit en tijd heeft voor het nodige wetenschappelijk onderzoek. De Nationale Technologie Platformen, als Food Valley in Nederland en Flanders’ Food en Wagralim (Wallonië en Brussel) in België moeten hier een belangrijke rol in gaan of blijven spelen. Deze zorgen voor voldoende kritische massa voor onderzoek en hebben een duidelijke netwerkfunctie. Op dit moment zijn er 35 technologieplatformen.
Belangrijk aandachtspunt is de kennisoverdracht tussen het Europees en het nationaal niveau en vice versa. CIAA organiseert 13 april een congres in Brussel hierover.

Onderzoek
Onderzoek binnen het ETP draait rond drie kernthema’s. De voedingsmiddelenindustrie is ervan doordrongen dat deze niet los van elkaar kunnen worden gezien voor succes van de producten op de markt. Het gaat om Gezondheid, welbevinden en levensduur; Bouwen van consumentenvertrouwen in de productieketen en Duurzame en ethische productie. Hierover werd op het congres tijdens parallelle bijeenkomsten gedebatteerd.

Europese voedingsacademie
Gerd Harzer (Kraft) kwam met het idee voor de oprichting van een Europese academie voor Voedsel, Voeding en Gezondheid. “Belangrijkste taak zou moeten zijn het verbeteren van de kennistransfer van de academische wereld naar de industrie.” De academie zou een overkoepelende rol moeten vervullen op Europees niveau voor wetenschappers en vooraanstaande deskundigen op het vlak van voedsel- en voedingswetenschappen, maar ook marketing, consumentenwetenschappen en voedingswetgeving. Belangrijk is ook dat de financiële middelen efficiënt worden ingezet.

Eenduidig
Om het vertrouwen in de productieketen te verbeteren, is het belangrijk dat beter naar de consument wordt geluisterd. “Het maakt niet uit of het gaat om vragen en zorgen omtrent gezondheid, voedselveiligheid of welbevinden”, zei rapporteur Balkumar Marthi (Unilever). “Belangrijkste taak is nu om de zorgen en behoeften van de consument beter in kaart te brengen en te groeperen.” Vervolgens moeten de antwoorden en de communicatie eenduidig en duidelijk zijn.

Duurzaam
Duurzaamheid vraagt speciale aandacht binnen ETP Food for Life, omdat de onderzoeksontwikkelingen op dit terrein bijzonder snel gaan, benadrukte Ulf Sonneson (SIK). “Ook het debat over duurzaamheid dat in 2008 in het Implementatie Actie Plan verscheen is sterk veranderd.” Belangrijk is dat voor de industrie duidelijk is wat duurzaamheid oplevert.

Reageer op dit artikel