artikel

Gevallen kabinet bracht voedingsindustrie veel goeds

Algemeen

Het rapport Davids over Irak liet de regering al zwaar gehavend achter, maar toen het ging over het wel of niet verlengen van de militaire aanwezigheid in Afghanistan betekende dit de definitieve doodsteek voor het kabinet Balkenende. Het is onwaarschijnlijk dat de invoering van rekeningrijden doorgaat, evenals de verhoging van de AOW-leeftijd tot 67. Wat voor gevolgen heeft de val van het kabinet voor de voedingsmiddelenindustrie?

De deelnemers aan het Platform Verduurzaming Voedsel kunnen opgelucht ademhalen. “De nota Duurzaam Voedsel op basis waarvan het Platform Verduurzaming Voedsel is opgericht, kwam onlangs ongeschonden door de Tweede Kamer”, vertelt woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Thijs van Son.

Daarom is er nu sprake van lopend beleid dat gewoon kan worden afgewikkeld. Duurzaamheid vormt één van de speerpunten van de levensmiddelenindustrie. “Het Platform Verduurzaming Voedsel is net op tijd van de grond gekomen. Daar brengt geen andere regering nog verandering in”, zegt Philip den Ouden, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Plussen
Balkenende had behoorlijk wat plussen voor de voedingsmiddelenindustrie. Zo was het positief dat de overheidsuitgaven geen krimp vertoonden, aldus de FNLI. Mede hierdoor bleven de consumentenbestedingen op peil, waardoor de voedingsmiddelenindustrie weinig binnenlandse schade opliep. Voor de export ligt dat anders. Die liep een aardige deuk op en begint zich nu langzaam te herstellen. Na maanden van lobbyen door de FNLI kwam het kabinet uiteindelijk over de brug met geld om exportkredieten te verzekeren. Dit was nodig omdat verzekeraars hun dekking in rap tempo terugbrachten.

De voedingsmiddelenindustrie is tevreden over het Convenant Gezond Gewicht dat onder Balkenende tot stand kwam en waarbij meerdere partijen zijn aangesloten. Het bestrijden van overgewicht vormt hierin een speerpunt.

Verpakkingsbelasting
De val van het kabinet biedt ook mogelijkheden voor de levensmiddelenindustrie. De mogelijkheid bestaat dat de verpakkingsbelasting die sinds 2008 van kracht is, gaat verdwijnen. De belasting was van begin af aan controversieel; zowel bedrijfsleven als politiek twijfelde aan het nut hiervan. De FNLI zou het ‘een goede zaak vinden’ als de belasting van tafel gaat. De koepelorganisatie zal er bij een volgend kabinet op aan dringen om het innovatiebeleid effectiever te maken met minder regels.

Zeker bij het midden- en kleinbedrijf belemmert de regelbrij productontwikkeling. Verder zijn het makkelijker verkrijgen van vergunningen voor bijvoorbeeld uitbreidingen van fabrieken en oog hebben voor het versterken van de internationale concurrentiepositie zaken die de FNLI wil aankaarten.

Innovatie
Het verbeteren van het concurrerend vermogen van de industrie ziet FNLI-directeur Philip den Ouden als een absolute prioriteit. Met lede ogen ziet hij aan hoe langzamerhand productiecapaciteit uit Nederland wegsijpelt. Hiermee gaat ook een groot deel van de kennis – noodzakelijk voor het ontwikkelen van innovaties – verloren.

Het wegvallen van de regering heeft geen gevolgen voor het Food & Nutrition Delta innovatieprogramma. Dit is staand beleid en wordt in 2010 gewoon uitgevoerd, aldus directeur Kees de Gooijer.

De voedingsindustrie noemt de FND-directeur ‘een kroonjuweel in onze economie die alle support verdient’ van een nieuwe regering. De voedingsbranche vormt één van de zes speerpunten van het in 2003 opgerichte Innovatieplatform waarin overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken.

De Gooijer: “Waar het hierbij om gaat is dat we de tandem precompetitieve research/competitieve development niet alleen moeten handhaven maar ook uitbouwen, zoals dit nu wordt vormgegeven door TIFN (Topinstituut Food & Nutrition, red.) en FND. Terugvallen naar enkel ‘meer onderzoek’ zou een vergissing zijn.”

Reageer op dit artikel