artikel

Bespiegelingen: Tolerant(ies)

Algemeen

“Vijftien geleden hadden we nog nauwelijks specs”, vertelde onlangs een QA-manager die destijds werkzaam was ‘in het vlees’. Tijd verzacht en bij samengestelde producten zal de situatie ongetwijfeld complexer zijn geweest, maar toch: wat kunnen tijden veranderen.Anno 2010 praten we liever van specs. De naam is korter geworden, de tijd die u er mee kwijt bent, is daarentegen verveelvoudigd. Specs vormen daarmee een behoorlijke kostenpost. Een onnodig hoge kostenpost, wel te verstaan, luidde vorig jaar de kop van een artikel in VMT 21/22. Vandaar dit themanummer.

Bespiegelingen

Tolerant(ies)
“Vijftien geleden hadden we nog nauwelijks specs”, vertelde onlangs een QA-manager die destijds werkzaam was ‘in het vlees’. Tijd verzacht en bij samengestelde producten zal de situatie ongetwijfeld complexer zijn geweest, maar toch: wat kunnen tijden veranderen.
Anno 2010 praten we liever van specs. De naam is korter geworden, de tijd die u er mee kwijt bent, is daarentegen verveelvoudigd. Specs vormen daarmee een behoorlijke kostenpost. Een onnodig hoge kostenpost, wel te verstaan, luidde vorig jaar de kop van een artikel in VMT 21/22. Vandaar dit themanummer.
Want als een ding duidelijk is: het opstellen, beheren en voldoen aan specs kan veel efficiënter. Het kost te veel tijd, geld en energie om informatie te vergaren, bij te houden en door te geven aan derden. In dit themanummer worden u diverse mogelijkheden aangereikt om efficiënter met specs om te gaan, intern, maar zeker ook richting andere schakels in de voortbrengingsketen.
Een gevoel dat zich steeds steviger in mijn buik vastzet, is dat fabrikanten specs onvoldoende serieus nemen. Hoe anders kan de uitkomst worden verklaard van een steekproef van een retailer waaruit bleek dat bij 80% van de onderzochte producten de specs niet klopten. Schrikbarend! Ook bij tests van consumentenorganisaties komen soms grote verschillen aan het licht tussen wat er in zit en wat er in zou moeten zitten.
Een interne verificatie voeren bedrijven blijkbaar niet of in ieder geval te weinig uit. Zij worden daarop ook te weinig gecontroleerd. Door de retailers zelf, maar natuurlijk ook door de auditors van certificatie-instellingen. Nu zal het uit de specs lopen van producten, veelal niet heel erg schadelijk of zelfs levensbedreigend zijn, maar toch, zeker in het kader van allergenen, kan slechts één fout voor klant en fabrikant grote gevolgen hebben.
Nu is het met de waarde van de certificaten – laat ik het voorzichtig zeggen – niet best gesteld. Dat bleek ook maar weer eens op 16 maart tijdens het VMT Food Event. Vandaar dat retailers er over nadenken hoe zij certificatie-instellingen (CI’s) nauwkeuriger kunnen laten auditten. De roep om korte, onaangekondigde audits waar vooral zal worden gelet op gmp-aspecten, wordt luider en luider. Ook zullen retailers de eisen aan de CI’s verder aanscherpen. Dat alles noopt fabrikanten tot het ook op orde hebben van de specificaties.
Die kwaliteit van de gegevens is van groot belang – of beter gezegd een basisvoorwaarde – voor het automatisch beheren van specs. “Shit in means shit out”, hoorde ik iemand eens treffend zeggen.
Dat u het beheer van uw specs gaat automatiseren, als u dat nog niet heeft gedaan, is zeker. Vandaar dat VMT in aansluiting op dit thema op 1 juni een bijeenkomst houdt over ‘efficiënter omgaan met specs’. Diverse aanbieders zullen daar hun software pakket of -module demonstreren. Ook wordt daar stilgestaan bij de zin van specs en de wensen die leven in de diverse schakels in de keten. Dit themanummer vormt daarvoor een mooi vertrekpunt.

Reageer op dit artikel