artikel

Automatiseren in productie loont

Algemeen

Steeds strengere wetgeving eist steeds meer inzicht in data uit de fabriek. Door prijsdruk moet een productielijn zo efficiënt mogelijk draaien. Een geïntegreerd automatiseringssysteem op productieniveau zou hiervoor kunnen zorgen. Veel bedrijven hebben al een gedeeltelijk geautomatiseerd systeem. “Maar vaak communiceren de verschillende applicaties niet met elkaar.” Ook de cultuur in het bedrijf en hoge kosten spelen een rol bij een succesvolle implementatie.

“Traceerbaarheid van grondstoffen is voor de voedingsmiddelenindustrie steeds belangrijker. Grondstoffen komen over heel de wereld vandaan en de gefabriceerde producten volgen eenzelfde weg”, vertelt Mike James, directeur van de branchevereniging MESA (Manufacturing Enterprise Systems Association) waarin MES-leveranciers en –gebruikers zijn gebundeld. “Dit vereist controle en inzicht in de supply chain en de prestatie van het productieproces. Een geïntegreerd automatiseringssysteem op de bedrijfsvloer kan daarbij helpen.”

Actuele informatie
Enterprice Resource Planning, ERP, is voor de kantooromgeving de automatiseringslaag. Bij de meeste bedrijven is de automatisering van die laag al goed geregeld. Ook de automatische besturing van de productiemachines is met een SCADA- of een PLC-systeem afgedekt. Fabrieksautomatisering daarentegen is nog niet overal zo efficiënt als mogelijk. “Bedrijven hebben al geautomatiseerde systemen op productieniveau”, legt James uit. “Maar de verschillende applicaties communiceren vaak niet met elkaar. De productie, de kwaliteits- en onderhoudsafdeling hebben allemaal hun eigen systeem.”

MES
Manufacturing Execution System (MES) is de naam voor de automatiseringslaag in de fabriek. Daaronder kunnen verschillende systemen vallen, bijvoorbeeld het automatisch genereren van een productieplanning, verzamelen van procesdata en de automatische berekening van efficiëntiecijfers, zoals OEE. Veel bedrijven hebben een verbeterprogramma zoals 5S of TMP lopen.

Belangrijk binnen deze programma’s zijn de KPI’s: de key performance indicators, waarmee de prestatie van de productielijnen wordt berekend, bijvoorbeeld de stilstand van machines. MES kan gebruikt worden om actuele informatie over prestatie en kwaliteit te verkrijgen. Ook informatie waarmee kan worden aangetoond dat het bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving kan eenvoudiger met een automatiseringssysteem.

Drempels
“De meest succesvolle projecten hebben iemand die verantwoordelijk is voor MES”, zegt James. ERP wordt aangestuurd vanuit de IT-afdeling. Voor de fabrieksautomatisering is het niet altijd duidelijk waar en bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Dit is een van de drempels die een succesvolle implementatie in de weg staat. “De cultuur en terminologie tussen IT en de fabriek zijn erg verschillend”, aldus James.

Ook de kosten voor implementatie zijn een reden voor bedrijven om met het bestaande systeem door te gaan. Volgens James lopen de kosten op doordat ieder bedrijf een eigen ‘custommade software’ heeft. “Er gaat dan veel tijd zitten in connecties naar ERP en de proceslaag. Maar de software wordt steeds meer gestandaardiseerd voor specifieke branches waardoor de kosten 15 tot 20 procent lager kunnen uitvallen.”

Reageer op dit artikel