artikel

Bespiegelingen: In gezond daglicht

Algemeen

Gezond en duurzaam. Het zijn belangrijke aandachtspunten voor de overheid als het gaat om ons dagelijkse voedingspatroon. VWS wil de gezonde keuze de gemakkelijke keuze maken via gezondheidslogo’s die daarmee gezondheidsbevorderende logo’s worden. LNV zet hoog in op duurzaamheid maar denkt dat één logo niet haalbaar is en communiceert straks (vooralsnog) via een duurzaamheidsysteem met de consument.

Hamvraag is natuurlijk of de consument op al die gezonde en/of duurzame producten zit te wachten. Voorlopig blijken een goede smaak – ‘lekker’ – en niet te vergeten goedkoop veel hoger op het prioriteitenlijstje van de gemiddelde Nederlander te staan.

Neem gezond. Alle inspanningen tot dusverre ten spijt, blijkt het bijvoorbeeld heel moeilijk om consumenten meer fruit te laten eten. Er lijkt meer creativiteit nodig. Aan de industrie dan de taak om nieuwe producten te ontwikkelen die lekker zijn en zo gezond dat de prijs er even minder toe doet. Wil echter een bedrijf de gedane inspanning op het gebied van innovatie vertalen in een ‘gezondheids’-aanprijzing op het etiket, dan belandt het in een uiterst moeizaam proces. Een gezondheidsclaim goedgekeurd krijgen is geen sinecure. Danone belicht in deze VMT-uitgave zijn ervaringen. Voor een bedrijf van deze omvang zet het geen rem op innovatie, maar voor menig ander bedrijf zal dat wel het geval zijn en voor een mkb-bedrijf lijkt het verkrijgen van een claim onhaalbaar.

Danone signaleert dat de gehele claimsprocedure het vertrouwen van de consument in claims kan schaden. De parallel met E-nummers is snel getrokken. Deze werden ooit in het leven geroepen om consumenten de garantie te geven dat de betreffende additieven veilig zijn. Inmiddels zijn E-nummers synoniem met onveilig. Het kan toch niet zo zijn dat de claimswetgeving gezonde producten in een ongezond daglicht plaatst!

Waar ‘gezond’ voor menig consument al wel een issue is, lijken veel consumenten voor duurzame producten nog niet warm te lopen zodra het in de portemonnee voelbaar is. Zo blijkt uit onderzoek dat Nederlanders voor biologische producten niet extra willen betalen. En ander (promotie)onderzoek (zie pag. 18-19) maakt duidelijk dat (‘groene’) vleesvervangers de vleeseter niet verleiden. Die is prima tevreden met zijn wellicht niet duurzame maar wel smakelijke stukje vlees. Mogelijkheid om verandering in de situatie te brengen is ‘de waardering van consumenten verhogen’, ofwel lekkerder maken. Want, zo constateert de onderzoekster, een grote groep consumenten vindt duurzaamheid minder interessant.

En bedrijven c.q. foodbedrijven? Vinden zij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wel interessant? Adviseur MVO Fons Schmid geeft daar onomwonden zijn mening over in een column in deze uitgave. Uiteindelijk gaat het bedrijven om overleven, winst maken en groeien, stelt hij. MVO is ‘gewoon gezonde marketing’. Maar als MVO waarde kan toevoegen aan product, merk en bedrijfsimago kan dat prima samengaan met duurzaamheid en ook nog eens met gezondheid.

Meer weten en meepraten? VMT Food Event belicht de thema’s gezondheid, duurzaamheid, concurrentiepositie, veiligheid en veel meer. www.vmtfoodevent.nl

Carina Grijspaardt-Vink

Reageer op dit artikel