artikel

Stelling: ‘Genetisch gemodificeerd voedsel is de oplossing voor de toekomstige voedselcrisis’

Algemeen

Chris Dutilh, manager duurzame ontwikkeling van Unilever Benelux erkent dat het voeden van de wereld een steeds grotere opgave wordt. Geen enkele technologie, ook de moderne biotechnologie mag daarom bij voorbaat worden uitgesloten. “Bij de beslissing of een technologie …

Stelling: ‘Genetisch gemodificeerd voedsel is de oplossing voor de toekomstige voedselcrisis’

a) Eens. Er moet immers meer voedsel op minder land worden geproduceerd.
b) Oneens. Genetisch gemodificeerd voedsel is mogelijk schadelijk voor mens en milieu.
c) Naast genetisch gemodificeerd voedsel zijn er ook nog andere oplossingen voor meer voedselproductie, bijvoorbeeld meer intensieve landbouw.
d) Anders, namelijk …

Chris Dutilh, manager duurzame ontwikkeling van Unilever Benelux erkent dat het voeden van de wereld een steeds grotere opgave wordt. Geen enkele technologie, ook de moderne biotechnologie mag daarom bij voorbaat worden uitgesloten. “Bij de beslissing of een technologie al dan niet zal worden toegepast moet natuurlijk uiterste zorgvuldigheid in acht genomen worden ten aanzien van volksgezondheid en behoud van de leefkwaliteit op aarde. Uiteraard moeten nieuwe (en niet zo nieuwe) technologieën ook een maatschappelijk draagvlak hebben.”

Ethicus Franck Meijboom van de Universiteit van Utrecht meent dat het wereldvoedselvraagstuk meer is dan een technisch probleem en daarom is meer nodig dan alleen een technische oplossing.
“Geen enkele technologie kan die zware claim in praktijk waarmaken. Voedselzekerheid is een te complex probleem voor één technologie. Het vraagt om meer creativiteit en innovatie. Het vraagt om openheid om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden, maar ook om openheid om met genetische modificatie verder te komen dan de vastgeroeste voors en tegens in de discussie van de afgelopen jaren.”

Jacqueline van ’t Hull van SenterNovem ziet eerder een verdelings- dan een productieprobleem. Ze kiest voor d.
“Veel goedkoop en gesubsidieerd voedsel uit het Westen wordt geëxporteerd naar Afrika, India enzovoort. Dat importvoedsel is zo goedkoop dat het de lokale producten verdringt.
Daarnaast, maak gebruik van de biodiversiteit van de producten die we hebben; ook de zogenaamde vergeten groenten en wilde variëteiten. Op het ogenblik hebben we een zeer beperkt aantal gewassen in het Westen in productie en dit productiepatroon wordt geëxporteerd naar andere continenten – de ‘arme landen’.”

Consultant Dolf Eshuis sluit zich bij Van ’t Hull en kiest voor d.
In feite is voor iedere wereldburger iedere dag voldoende beschikbaar, vindt hij. De problemen liggen veelal in de internationale wedloop om vruchtbare grond. “China investeert in exclusief grondgebruik in Mozambique, Kazachstan en de Filipijnen.” Ook komt een groot deel van de voedselproductie ten goede voor veevoer. Minder vlees eten dus, raadt Eshuis aan. “Ten slotte vragen landbouwmethoden in de derde wereld om verbetering, en speelt economische macht een grote rol: in veel derde wereldlanden hebben bewoners gewoon geen geld om voedsel te kopen.”

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl, button: opinie

Reageer op dit artikel